Освітній процес

У своїй діяльності Гутянський дошкільний навчальний заклад керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом України "Про мови", Законом України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально - виховного процесу" №2441-Vі від 06.07.2010 р., Положенням про дошкільний заклад, Конвенцією прав дитини (схваленою генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р.), Національною Програмою "Діти України", Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Програмою навчання і виховання дітей віком від двох до семи років "Дитина", Методичними рекомендаціями до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про здійснення соціально-педагогічного патронату" №1/9-811 від 17.12.2008 року, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Педагогічний колектив ДНЗ спрямовує освітній процес на реалізацію Державного стандарту дошкільної освіти, які задекларовано  в низці  загальнодержавних документів, зокрема у "Національній стратегії  розвитку освіти України на 2012 - 2021 роки". Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого на колегії МОН України від 04,05,2012 та затвердженого наказом від 22, 05.2012 №615. Організація освітнього процесу в Гутянському дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмою  "Дитина" - програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років. Програма містить зміст навчання і виховання  дітей, метою яких є становлення  особистості дитини через розвиток її  психічних процесів. Пріоритетним напрямками закладу є: гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий. 

© 2017 Гутянський дитячий садочок смт Гути Богодухівський район Харківська область 62131
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати